کتاب الکترونیک سرنخ

بانک سوالات فقط با 20 هزار تومان!

✔ ویژگی های کتاب:

 

✔ درسنامه روان و کامل

✔ سوالات متنوع و طبقه بندی شده برای هر فصل

✔ آزمون های نوبت اول و نوبت دوم

✔ مجموعه سوالات نوبت دوم هماهنگ پایه نهم